Close up of  half inch Pipe Clamp Fixture being used on a wooden structure by a person.
Narzędzia ręczne

Ściski i Zaciski

Zaciski DEWALT zapewniają rozwiązania w wielu zastosowaniach, od małej, lekkiej obróbki drewna, po duże, ciężkie konstrukcje.