Informacje o wibracjach

Gama elektronarzędzi DEWALT oferuje wiodący poziom wibracji. DEWALT nadal korzystać z innowacyjnych technologii w celu zredukowania drgań, na które narażeni są pracownicy.

Ustawa

Dyrektywa 2002/44/WE została wprowadzona w życie we wszystkich państwach członkowskich UE od 6 lipiec, 2005. Niniejsza dyrektywa wprowadziła regulację "Kontrola Wibracji w Miejscu Pracy" nakładającą na pracodawców obowiązek ochrony pracowników przed wibracjami i zmniejszenia poziomu narażenia.

Narażenie na drgania może spowodować długofalowe ryzyko dla zdrowia

Dyrektywa została wprowadzona w celu ochrony pracowników przed problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez wibracje typu HAV (Hand Arm Vibration) – na dłoniach i ramionach – długotrwała ekspozycja może prowadzić do wielu chorób znanych jako syndrom wibracji na dłoniach i ramionach. Do najbardziej znanych skutków zdrowotnych zbyt długiego narażenia na wibracje jest bielenie palców, ale do innych skutków można zaliczyć uszkodzenia nerwów czuciowe, mięśni i stawów w dłoniach i ramionach.

Kto jest zagrożony?

Ci, którzy regularnie pracują narzędziami wytwarzającymi wysoki poziom wibracji przez długi czas.

Kontrola ryzyka

Ryzyko może być kontrolowana przez dobre zarządzanie, takie jak stosowanie prawidłowego narzędzia do danej pracy. To zobowiązuje pracodawców do przeprowadzenia różnych działań, do których należy:

  • Ograniczenie narażenia do minimum
  • Przekazywanie informacji i przeprowadzanie szkolenia
  • Ocena narażenia
  • Przeprowadzenie pomiarów oraz zmniejszenia narażenia, jak również zapewnienie kontroli zdrowia, w przypadku, gdy zostaje osiągnięta "wartość działania narażenia"
  • Utrzymywanie ekspozycji poniżej "wartość działania narażenia"