Pomiar poziomu wibracji

Wibracja dla ręcznych elektronarzędzi jest mierzona zgodnie z normą EN 60745 serii

EN 60745 mierzy poziom wibracji w trzech kierunkach (inaczej określaną, jako trój-osiowe lub wektorowa suma pomiaru). Zostało to opracowane w celu zastąpienia starszej wersji EN 60745 wprowadza procedury zgodne z dyrektywą dotyczącą wibracji na dłoniach i ramionach.

  m / s2=vX2+Y2+Z2

Pomiary producentów

W rzeczywistości istnieje zbyt wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na wynik pomiaru. W DEWALT uważa, że praca w miejscu pomiaru jest zbyt zakłamana. DEWALT zaleca, aby producenci wartości wykorzystywali do obliczeń wibracji typu HAV (Hand Arm Vibration) – na dłoniach i ramionach poziomów ekspozycji pod warunkiem że są specjalnie oznaczone jako "trój-osiowe" lub "szacowane trój-osiowe" zgodnie z wytycznymi BHP i normy EN 60745-1:2006 i odzwierciedlają wartości w tzw. górnym kwartylu.