WARUNKI UZYTKOWANIA


Strona internetowa („strona”) jest obslugiwana przez DEWALT Tool Co., która jest oddzialem The Black & Decker Corporation i dziala w jej imieniu przez Black & Decker Europe, która miesci sie pod adresem 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD („DeWALT”). Zwroty „DeWALT”, „my”, „nas” i „naszych” wymieniane w Oswiadczeniu Prywatnosci oznaczaja DEWALT Tool Co., która jest oddzialem The Black & Decker Corporation i dziala w jej imieniu przez Black & Decker Europe, w sklad której wchodza firmy wspólpracujace, filie, oddzialy lub inne firmy podlegajace / zalezne od The Black & Decker Corporation. Zwroty „ty”, „twój” i „twoich” wymieniane w Oswiadczeniu Prywatnosci oznaczaja kazdego uzytkownika strony.


1. Porozumienie

Dostep i korzystanie z niniejszej strony oraz informacji, materialów, produktów i uslug dostepnych dzieki niniejszej stronie sa podmiotem dla obowiazujacego prawa i regulacji oraz dla danych Warunków Uzytkowania. Korzystajac z niniejszej strony, zgadzasz sie na Warunki Uzytkowania, które tworza uprawomocniona umowe. Jezeli nie wyrazasz zgody na przestrzeganie ponizszych Warunków Uzytkowania z niniejszej strony lub na przestrzeganie ich postanowien, prosimy nie wchodzic na strone i nie korzystac z niej. Warunki Uzytkowania moga byc, co pewien czas przez nas, bez uprzedniego powiadomienia, zmieniane. Najnowsza wersja Warunków Uzytkowania bedzie zamieszczona na stronie i zawsze powinienes zapoznawac sie z Warunkami Uzytkowania przed wejsciem na strone, aby byc pewnym, ze jestes swiadomy Warunków Uzytkowania, na które wyrazasz zgode wchodzac na strone. Jesli nie mozesz zapoznac sie z Warunkami Uzytkowania korzystajac z Internetu, mozemy, na Twoja prosba przeslac Ci kopie tych Warunków Uzytkowania mailem. KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY (LUB JEJ CZESCI) I WYKORZYSTANIE INFORAMACJI, MATERIALÓW, PRODUKTÓW LUB USLUG DOSTEPNYCH DZIEKI STRONIE (LUB JEJ CZESCI), JEST NIEDOZWOLONE I JEST ZABRONIONE, W PRZYPADKU, GDY TAKIE KORZYSTANIE NARUSZA OBOWIAZUJACE PRAWO I REGULACJE.


2. Maloletni

Nasza strona jest czescia naszej dzialalnosci i posiada charakter komercyjny. Z tego powodu nie jest adresowana do dzieci i maloletnich.


3. Produkty i uslugi informacyjne

Wszystkie odniesienia do informacji, materialów, produktów i uslug znajdujace sie na niniejszej stronie sa zgodne z informacjami, materialami, produktami i serwisami dostepnymi w krajach lub okreslonych jurysdykcjach z respektowaniem tylko danych informacji chyba, ze inaczej anizeli przedstawione. Nic, co znajduje sie na stronie nie jest oferta kupna lub sprzedazy naszych produktów lub uslug w rozumieniu prawa. Nasza strona sluzy jedynie informacji.


4. Prywatnosc i ochrona danych

Wyrazajac zgode na Warunki Uzytkowania, potwierdzasz, ze przeczytales i zrozumiales warunki naszej Polityki Prywatnosci i ze zgadzasz sie z nimi. (KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJSC DO POLITYKI PRYWATNOSCI). Wylaczajac, Dane Personalne, wszystkie komunikaty lub materialy wyslane przez Ciebie do nas droga mailowa sa i beda traktowane jako jawne i ogólnie dostepne. Przekazujac nam swoje dane personalne, wyraznie udzielasz nam zgody na ich rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie takich informacji do celów zgodnych z prawem i okreslonych w naszej Polityce Prywatnosci. Przekazywanie i wysylanie wszelkich niezgodnych z prawem, grozacych, oszczerczych, znieslawiajacych, obscenicznych, pornograficznych lub nieprzyzwoitych materialów, które moga zezwalac lub zachecac do dzialan niezgodnych z prawem i sa niedozwolone i beda traktowane jako przestepstwo i naruszenie obowiazujacych praw. Rezerwujemy sobie prawo do monitorowania Twoich kontaktów mailowych, telefonicznych, listowych lub innych sposobów przesylania nam informacji w celu kontroli jakosci, bezpieczenstwa i innych potrzeb. Nawiazujac do powyzszego, wszystkie dane personalne przekazane nam przez Ciebie beda przechowywane w zgodzie z nasza Polityka Prywatnosci.


5. Prawo wlasnosci

O ile niniejsze warunki korzystania wyraznie nie przewiduja inaczej to, dana strona i jej projekt, tekst, zawartosc, wybór i uklad elementów, organizacja, grafika, projekt, opracowanie, tlumaczenia, konwersja cyfrowa i inne kwestie zwiazane z dana strona („elementy”) sa chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami handlowymi i innymi prawnie zastrzezonymi (wlaczajac, ale nie ograniczaja, wlasnosc intelektualna) prawami i sa wlasnoscia DeWALT lub sa wlaczone za zgoda osoby posiadajacej dane prawa wlasnosci i sa chronione zgodnie z regulacjami prawnymi odnoszacymi sie do praw autorskich i znaków handlowych. Umieszczanie jakichkolwiek takich Elementów na niniejszej stronie internetowej nie stanowi zrzeczenia sie zadnych praw do tych Elementów. Nie nabywasz praw do jakichkolwiek Elementów ogladanych dzieki tej stronie internetowej. Jesli nie jest wskazane inaczej to, zaden z tych Elementów nie moze byc, bez naszej pisemnej zgody, wykorzystywany, kopiowany, reprodukowany, rozprowadzany, sciagany, modyfikowany, wyswietlany, wysylany lub transmitowany w zadnej formie lub w zaden sposób, wlaczajac, ale nie ograniczajac, przetwarzanie elektroniczne, mechaniczne, powielanie, nagrywanie lub jakikolwiek inny sposób. Zgoda uzyskiwana jest w zakresie niezbednym do zgodnego z regulacjami prawnymi dostepu i uzytkowania niniejszej strony internetowej i/lub informacji, materialów, produktów i/lub dostepnych uslug na stronie internetowej mozliwych do wyswietlania, instalowanie, archiwizacji i drukowania fragmentów tej strony internetowej, przekazywanych bez prawa do modyfikacji elementów i bez mozliwosci wykorzystywania fragmentów lub calosci tekstu i innych informacji zawartych w Elementach. Zgoda ulega automatycznemu cofnieciu w przypadku naruszenia jakiegokolwiek z punktu Warunków Uzytkowania.


6. Znaki handlowe

Logo DEWALT®, wszystkie nazwy produktów (wlaczajac, bez ograniczen, znaki GUARANTEED TOUGH™, EXTREME™, SERIES 20™, SERIES 40™, SERIES 60™ i schematów kolorów zóltego/czarnego), wszystkie naglówki stron, cala wykonana na zamówienie grafika, wszystkie ikony, wszystkie znaki handlowe i loga znajdujace sie na stronie internetowej, jesli nie jest wskazane inaczej, sa znakami, znakami handlowymi i/lub szata graficzna nalezaca do DEWALT („Znaki”). Wszystkie inne znaki handlowe, nazwy produktów, nazwy firm, loga, znaki i/lub szata graficzna wspomniane, wyswietlane, przytaczane lub w jakikolwiek sposób pokazywane na stronie internetowej sa wlasnoscia odpowiednich wlascicieli. Wyrazasz zgode na nieprzekazywanie i niewykorzystanie Znaków bez naszej pisemnej zgody. Wyrazasz zgode na nieprzekazywanie i niewykorzystywanie znaków handlowych, nazw produktów, nazw firm, loga, znaków i/lub szaty graficznej innych wlascicieli bez pisemnej zgody tych wlascicieli. Wykorzystanie lub niewlasciwe uzycie Znaków lub innych znaków handlowych, nazw produktów, nazw firm, loga, znaków i/lub szaty graficznej lub jakichkolwiek innych materialów bez uzyskania odpowiedniej zgody jest surowo zabronione.


7. Linki

Strona internetowa moze zawierac linki i/lub reklamy odsylajace do innych stron internetowych obslugiwanych przez nas poza linkami odsylajacymi do stron internetowych obslugiwanych przez firmy i osoby z nami niezwiazane („strony osób trzecich”). Nie ponosimy odpowiedzialnosci za tresci ani zasady zachowania prywatnosci stosowane dla stron osób trzecich, do których moga prowadzic reklamy i linki znajdujace sie na naszej stronie. Umieszczenie danego linku na stronie nie oznacza wsparcia ani zatwierdzenia jakichkolwiek towarów, uslug, opinii lub innych materialów udostepnionych na lub za posrednictwem stron osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za dzialanie, zawartosc, dokladnosc, opinii, polityki prywatnosci, produktów lub uslug dostepnych na stronach, do których prowadza linki lub dostepnych dzieki tym zródlom lub wystepujacych na stronach osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody lub naruszenia, celowo lub nie, spowodowanych lub rzekomo spowodowanych jako rezultat uzytkowania lub zaleznych od stron osób trzecich. Takie strony osób trzecich nie sa przez nas sprawdzane lub monitorowane pod wzgledem ich poprawnosci, zawartosci lub zgodnosci z obowiazujacym prawem i innymi odpowiednimi regulacjami. Nie wystepujemy w niczyim imieniu ani nie udzielamy zadnej gwarancji, wyrazonej, domyslnej lub innej w odniesieniu do jakiejkolwiek strony, na która mozesz wejsc z naszej strony oraz zawartosci lub produktów i/lub uslug dostepnych na takiej stronie. Jesli zdecydujesz sie, aby wyjsc z naszej strony i wejsc na te inne strony, robisz to na wlasna odpowiedzialnosc. Wszystkie zasady, polityka (wlaczajac polityke prywatnosci) i procedury operacyjne zawarte na tych stronach odnosza sie do Ciebie, kiedy na nich przebywasz.


8. Linki do naszej strony

Zamieszczanie linków bez naszej pisemnej zgody kierujacych do naszej strony jest zabronione. Niemniej jednak autoryzacja polaczenia sie za posrednictwem linku z jakakolwiek inna strona niz strona glówna jest zabronione. Osoby umozliwiajace dostep do tej strony poprzez link znajdujacy sie na innej stronie sa calkowicie odpowiedzialne za zawartosc, dokladnosc, wyrazane opinie, polityke prywatnosci, produkty i uslugi znajdujace sie lub dostepne poprzez strone zródlowa i za wystepowanie w imieniu lub kreacje wizerunku dotyczacego DEWALT. Autoryzacja polaczenia sie ze strona jest nadana bez zalozenia jakiejkolwiek naszej odpowiedzialnosci zwiazanej z linkami i zrzekamy sie takiej odpowiedzialnosci. Rezerwujemy sobie prawo do uniewaznienia autoryzacji polaczenia sie ze strona w jakimkolwiek momencie bez podania przyczyny. Ktokolwiek udzielajacy dostepu do, lub informacji zwiazanych z dana strona, badz poprzez umieszczenie linku lub w jakikolwiek inny sposób jest odpowiedzialny za przekazanie danych Warunków Uzytkowania osobie, której udziela sie dostepu do strony lub informacji zwiazanych z dana strona. Nie przekazanie danych informacji zwalnia nas z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci prawnej.


9. Brak gwarancji

NINIEJSZA STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE „W AKTUALNYM STANIE”, „O ILE JEST DOSTEPNA”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO DOPUSZCZALNE NA MOCY OBOWIAZUJACEGO PRAWA, DEWALT, PODMIOTY STOWARZYSZONE, USLUGODAWCY I LICENCJODAWCY ZRZEKAJA SIE WSZELKICH GWARANCJI, WYRAZNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. BEZ OGRANICZEN DLA POWYZSZEGO, DEWALT, PODMIOTY STOWARZYSZONE, USLUGODAWCY I LICENCJODAWCY NIE OSWIADCZAJA ANI NIE GWARANTUJA UZYTKOWNIKOWI ANI FIRMIE UZYTKOWNIKA, A DEWALT, PODMIOTY STOWARZYSZONE, USLUGODAWCY I LICENCJODAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJA SIE (A) WSZELKICH GWARANCJI ZDATNOSCI DO SPRZEDAZY, ZDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, WLASNOSCI I NIENARUSZANIA PRAW; (B) GWARANCJI DOTYCZACYCH OPÓZNIEN, ZAKLÓCEN, BLEDÓW LUB BRAKÓW W DZIALANIU STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZESCI; (C) GWARANCJI DOTYCZACYCH TRANSMISJI LUB DOSTARCZENIA TEJ STRONY LUB JEJ DOSTEPNOSCI W OKRESLONYM CZASIE LUB MIEJSCU; (D) GWARANCJI DOTYCZACEJ KORZYSTANIA, WAZNOSCI, RZETELNOSCI, AKTUALNOSCI LUB DOKLADNOSCI NINIEJSZEJ STRONY LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI NA NIEJ ZAWARTYCH; ORAZ (E) GWARANCJI DOTYCZACYCH STRON, Z KTÓRYMI STRONA TA JEST POLACZONA. Obowiazkiem Uzytkownika jest ocena (lub uzyskanie fachowej porady na temat) dokladnosci i kompletnosci wszelkich informacji, oswiadczen, opinii i innych materialów zawartych na tej stronie lub wszelkich innych stronach, z którymi jest polaczona. W niektórych jurysdykcjach nie zezwala sie na wylaczenie lub zrzeczenie sie pewnych gwarancji, a co za tym idzie niektóre z powyzszych oswiadczen moga nie miec zastosowania dla Uzytkownika. Nie jest naszym celem wylaczenie lub ograniczenie odpowiedzialnosci z tytulu smierci lub obrazen na ciele spowodowanych zaniedbaniem lub rozmyslnym wprowadzeniem w blad. Ewentualne ustawowe prawa Uzytkownika jako konsumenta pozostaja nienaruszone.


10. Wylaczenie odpowiedzialnosci

W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO DOPUSZCZALNE NA MOCY OBOWIAZUJACEGO PRAWA W IMIENIU NASZYCH PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW WYLACZAMY ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU WSZELKICH STRAT I KOSZTÓW, NIEZALEZNIE OD ICH CHARAKTERU I NIEZALEZNIE OD TYTULU, Z JAKIEGO WYNIKAJA, W TYM BEZ OGRANICZEN Z TYTULU WSZELKICH ODSZKODOWAN BEZPOSREDNICH, POSREDNICH I SZCZEGÓLNYCH, NAWIAZEK LUB ODSZKODOWAN WYNIKOWYCH, UTRATY MOZLIWOSCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH, STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ WIRUSY, UTRATY DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATY LUB USZKODZENIA WLASNOSCI, ROSZCZEN OSÓB TRZECICH, LUB INNYCH STRAT NIEZALEZNIE OD RODZAJU LUB CHARAKTERU, NAWET JEZELI ZOSTALISMY POINFORMOWANI O MOZLIWOSCI TAKICH USZKODZEN LUB STRAT WYNIKAJACYCH Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB WSZELKICH INNYCH STRON, Z KTÓRYMI JEST ONA POLACZONA. UZYTKOWNIK PRZYJMUJE PELNA ODPOWIEDZIALNOSC ZA USTANOWIENIE ODPOWIEDNICH PROCEDUR TWORZENIA DANYCH ZAPASOWYCH I KONTROLI ANTYWIRUSOWEJ, WEDLUG WLASNEGO UZNANIA. JEST TO KOMPLEKSOWE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI, KTÓRE MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH STRAT I SZKÓD, NIEZALEZNIE OD RODZAJU I NIEZALEZNIE OD TEGO, CZY RZEKOMA ODPOWIEDZIALNOSC WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, BEZWZGLEDNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI CZY Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIE NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI WSPOMNIANE POWYZEJ, A CO ZA TYM IDZIE POWYZSZE OSWIADCZENIA MOGA NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO UZYTKOWNIKA. JEZELI JAKAKOLWIEK CZESC OSWIADCZENIA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOSCI OKAZE SIE NIEWAZNA LUB NIEWYKONALNA, NIEZALEZNIE OD POWODU, WÓWCZAS LACZNA ODPOWIEDZIALNOSC FIRMY DEWALT, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, USLUGODAWCÓW I LICENCJODAWCÓW W ZAKRESIE ZOBOWIAZAN, KTÓRE W PRZECIWNYM RAZIE BYLYBY OGRANICZONE, NIE PRZEKROCZY 100 GBP. NIE JEST NASZYM CELEM WYLACZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU SMIERCI LUB OBRAZEN NA CIELE SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM LUB ROZMYSLNYM WPROWADZENIEM W BLAD.


11. Zwolnienie od odpowiedzialnosci

Uzytkownik zobowiazuje sie zwolnic nasza firme, jak równiez naszych czlonków zarzadu, dyrektorów, agentów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych roszczen, zobowiazan, strat, wydatków lub zadan, lacznie z oplatami sadowymi, w zwiazku z naruszeniem przez Uzytkownika niniejszych Warunków korzystania lub dostepu do strony lub korzystania ze strony lub z jakichkolwiek informacji, materialów, produktów lub uslug dostepnych poprzez te strone.


12. Licencja i dostep do strony

DEWALT udziela Uzytkownikowi ograniczonego prawa dostepu i osobistego korzystania z niniejszej strony, bez mozliwosci pobierania zawartosci (z wyjatkiem ladowania do pamieci podrecznej) lub modyfikacji calej strony lub dowolnej jej czesci, chyba ze za wyrazna zgoda firmy DEWALT wyrazona na pismie. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa odsprzedazy strony lub jej zawartosci, ani tez korzystania z nich w celach komercyjnych. Nie obejmuje równiez prawa do: utworzenia zbioru produktów, opisów lub cen, pochodnego korzystania z niniejszej strony lub jej zawartosci, sciagania lub kopiowania danych o rachunku na potrzeby innego podmiotu, ani tez prawa do wydobywania danych, korzystania z robotów lub innych narzedzi do gromadzenia lub pozyskiwania danych. Niniejsza strona ani zadna jej czesc nie moga byc reprodukowane, duplikowane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub wykorzystywane w celach komercyjnych bez wyraznej zgody firmy DEWALT wyrazonej na pismie.


13. Zamiany i rozdzielnosc postanowien

DEWALT zastrzega sobie prawo modyfikowania, edytowania, usuwania, zawieszania lub wstrzymania, tymczasowo lub na stale, niniejszej strony (lub dowolnej jej czesci) oraz/lub informacji, materialów, produktów oraz/lub uslug dostepnych poprzez te strone (lub dowolna jej czesc) za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Ostatnia aktualizacja tych warunków miala miejsce [14 marca 2001 r.]. Uzytkownik zgadza sie, ze nie bedziemy ponosic wobec niego ani osób trzecich zadnej odpowiedzialnosci z tytulu tego rodzaju modyfikacji, edycji, usuniecia, zawieszenia lub wstrzymania niniejszej strony. Jezeli którykolwiek z powyzszych warunków okaze sie niewazny, pozbawiony mocy prawnej lub niewykonalny niezaleznie od przyczyny, wówczas uwazac sie bedzie, ze warunek ten da sie rozdzielic od reszty postanowien i ze nie ma on wplywu na moc prawna i wykonalnosc pozostalych warunków. Nieskorzystanie lub niewykonanie przez firme DEWALT jakiegokolwiek prawa lub postanowienia nie oznacza zrzeczenia sie tego prawa lub rezygnacji z tego postanowienia.


14. Prawo umowy i jurysdykcja

Niniejsza strona jest kontrolowana i obslugiwana przez firme DEWALT z jej siedziby w Anglii. Utworzenie, istnienie, konstrukcja, realizacja, waznosc niniejszych warunków lub dowolnych postanowien, we wszelkich aspektach, oraz wszelkie spory dotyczace materialów zawartych na tej stronie podlegaja prawu angielskiemu. Sady angielskie maja wylaczna jurysdykcje do rozstrzygania ewentualnych sporów, które moga wyniknac w zwiazku z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z niniejszej strony. Niezaleznie od powyzszego, zachowujemy prawo do przeniesienia postepowania prawnego do jurysdykcji kraju, w którym naszym zdaniem zaistnialo lub ma miejsce naruszenie umowy. Dostep lub korzystanie z niniejszej strony lub informacji, materialów, produktów oraz/lub uslug dostepnych na tej stronie moze byc zakazane przez prawo w danym kraju lub w danej jurysdykcji. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodnosci z odnosnymi prawami obowiazujacymi w kraju, z którego uzyskuje dostep do strony. Nie skladamy zadnych oswiadczen, wedlug których informacje zawarte na niniejszej stronie mialyby byc odpowiednie lub dostepne do uzytku poza USA lub Unia Europejska.


15. Calosc porozumienia

Niniejsze Warunki korzystania stanowia calosc porozumienia pomiedzy Uzytkownikiem a nasza firma w odniesieniu do tej strony i strony niniejszej umowy nie beda zwiazane zadnymi oswiadczeniami, deklaracjami, zachetami wyrazonymi ustnie lub na pismie, a niezawartymi w niniejszym dokumencie. Fakt, ze nie wyegzekwujemy jakiegos postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie oznacza, ze rezygnujemy z tego postanowienia lub zrzekamy sie prawa do jego wykonania. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Warunków korzystania zostanie uznane przez wlasciwy sad za niezgodne z prawem, wówczas postanowienie to zostanie zmienione i bedzie interpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej wypelnic cele postanowienia w pierwotnym zapisie w zakresie dopuszczalnym przez prawo, natomiast pozostale postanowienia niniejszych Warunków korzystania zachowaja pelna moc prawna.


16. Zrzeczenie sie praw

Fakt, ze firma DEWALT nie wymaga w danym momencie realizacji któregokolwiek z postanowien zawartych w niniejszych Warunkach korzystania lub nie skorzysta z prawa przyslugujacego jej na mocy niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego postanowienia lub zrzeczenia sie takiego prawa. Zrzeczenie sie praw musi byc zawsze wyrazone na pismie. O ile pisemne zrzeczenie sie praw nie stanowi inaczej w wyrazny sposób, uwazac sie bedzie, ze zrzeczenie sie praw przez firme DEWALT w odniesieniu do naruszenia jakiegos postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub jakiegos prawa zawartego w niniejszych Warunkach nie bedzie interpretowane jako zrzeczenie sie praw w przypadku dalszego lub kolejnego naruszenia tego postanowienia, ani jako rezygnacja z tego postanowienia, ani tez jako zrzeczenie sie jakichkolwiek praw z tytulu niniejszych Warunków korzystania.


17. Kontakt

Jesli bedziesz mial(a) jakiekolwiek pytania dotyczace Warunków Uzytkowania lub innych spraw, mozesz skontaktowac sie z nami listownie: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD lub mailowo: reply@DEWALT.com


Copyright © 2001 - 2019 DEWALT